Kargil Vijay Diwas celebration at Spandana

Kargil Vijay Diwas celebration at Spandana